STIPENDIAT 2018:

Bernt Lindström!

Bernt är en utomordentlig spelman på kohorn, bockhorn m.fl vallmusikinstrument. Han besitter stor hantverksskicklighet i horntillverkning och är en eftertraktad kursledare. Genom sitt engagemang i Folkmusikfesten i Stjärnsund och Musik vid Ljusnan skapar han möjligheter för musiken och instrumenten att fortleva, utvecklas och spridas.

 

 

Tidigare stipendiater

Sedan 2005 delar vi ut Årets Näverlur till en i norden verksam person eller grupp som på ett speciellt sätt främjat vallmusik, blåsmusik, lurspel, kulning eller andra instrument förekommande i nordiska musiktraditioner.

Till en början skedde utdelning och konserter på Nybroplan i Stockholm (Gamla Musikaliska Akademien). Från och med år 2012 genomförs evenemanget i Göteborg och GöteborgsOperans vackra och ändamålsenliga foajé. 

2005 fick även Rune Selén, vår tidigare näverlursbyggare, ett hedersutnämnande i form av diplom från landets större musikinstitutioner.

Tidigare mottagare av Årets Näverlur:

2005 Urban Agnas 
2006 Sven Berger 
2007 Ib Lanzky Otto 
2008 Ale Möller 
2009 Annamia Larsson  
2010 Frøydis Ree Wekre  
2011 Trumpetstämman i Kungliga Filharmoniska Orkestern
         (tilldelades varsin näverlur vid en konsert med Stockholms Symfoniorkester i Kungsträdgården)
2012 Dan Hjalmarsson
2013 Nils Landgren 
2014 Hildegunn Öiseth
2015 Simon Stålspets
2016 Torkel Johansson
2017 John Erik Eggens

Tack till våra medarrangörer som gör utdelningen av Årets Näverlur möjlig: GöteborgsOperan, Kulturkalaset i Göteborg, Göteborgs domkyrka, Vasakyrkan, SOF, RUM, KIV.